A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Słubicach
 Drukuj

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Planujesz realizację inwestycji, która ma służyć celom publicznym, i chcesz uzyskać decyzję o jej lokalizacji? A może chcesz wybudować obiekt budowlany i potrzebujesz decyzji o warunkach zabudowy?

Kogo dotyczy

Jeśli chcesz np.:

 • zbudować, rozbudować, nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok;
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:


  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
  • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
   • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
   • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m.
    Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 mpowierzchni działki.
  • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
  • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.


Jeśli chcesz np.:

 • zbudować, rozbudować, nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok;
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
  • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
   • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
   • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m.
    Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 mpowierzchni działki.
  • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
  • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

  Czas realizacji

  Decyzję otrzymasz w ciągu:

  • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
  • 90 dni – w pozostałych przypadkach.


  Dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję otrzymasz w ciągu 65 dni.

  W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

  Wymagane dokumenty

  • login i hasło do profilu zaufanego oraz telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania profilem zaufanym,
  • dane potrzebne do wypełnienia wniosku dotyczące:
   • wnioskodawcy (w tym dane do korespondencji),
   • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
   • terenu objętego wnioskiem,
   • charakterystyki inwestycji,
   • obsługi komunikacyjnej,
   • dostępu do infrastruktury technicznej,
   • parametrów:
    • budynku i/lub
    • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
    • składowiska odpadów,
  • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną, 
  • załączniki graficzne.

  W zależności od potrzeb:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo,
  • kopię decyzji środowiskowej,
  • potwierdzenie dostępu do drogi i infrastruktury technicznej,
  • inne dokumenty, które uznasz za ważne.

  Opłaty

  • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
  • 598 zł – w pozostałych przypadkach.

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

  Dodatkowe informacje

  © 2023 Urząd Miejski w Słubicach
  aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
  Logotypy
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce